• 99/88 หมู่ 1 ซ.ม่วงสกุล 2
    ถนนเลียบคลองสี่วาพาสวัสดิ์

  • ตำบลนาดี อำเภอเมือง สมุทรสาคร 74000

สินค้า ขวด

ขวด PET ยาเม็ด 200 มล.

รหัสภาชนะ • CPP-0.20L-03 ปริมาตร (ml.) 200 น้ำหนักขวด (กรัม) • 26 จำนวนบรรจุ (ใบ/ห่อ) • 200 วัตถุดิบ • PETE (PET) (Food grade) การใช้งานขวดพลาสติก • ขวดยา, ขวดอาหารเสริม...

View Detail

ขวด PP 200 มล., 28 มม. เหลี่ยม

รหัสภาชนะ • NKF-0.2L-01 ปริมาตร (ml.) • 200 น้ำหนักขวด (กรัม) • 16 จำนวนบรรจุ (ใบ/ห่อ) • 299 วัตถุดิบ • HDPP (บรรจุร้อน/ ทนรีทอร์ท ได้) (Food grade) การใช้งานขวดพลาสติก • ขวดทน...

View Detail

ขวด PP 200 มล., 38 มม. กลมร่อง

รหัสภาชนะ • CPP-0.20L-02 ปริมาตร (ml.) • 200 น้ำหนักขวด (กรัม) • 25 จำนวนบรรจุ (ใบ/ห่อ) • 221 วัตถุดิบ • PP-Preform (บรรจุร้อน / รีทอร์ท ได้) (Food grade) การใช้งานขวดพลาสต...

View Detail

ขวดซ้อส 225 มล. PET

รหัสภาชนะ • TPS-0.22L-03 ปริมาตร (ml.) • 225 น้ำหนักขวด (กรัม) • 15 จำนวนบรรจุ (ใบ/ห่อ) • 242 วัตถุดิบ • PETE (PET) การใช้งานขวดพลาสติก • ขวดซ้อส, ขวดซีอิ้ว, ขวดน้ำจิ้ม, ขวดน้ำปลา, ขวดน้ำส้มส...

View Detail

ขวดน้ำดื่ม 250 มล.

รหัสภาชนะ • TPS-0.25L-01 ปริมาตร (ml.) • 250 น้ำหนักขวด (กรัม) • 9 จำนวนบรรจุ (ใบ/ห่อ) • 260 วัตถุดิบ • HDPE การใช้งานขวดพลาสติก • ขวดน้ำ, ขวดเครื่องดื่ม, ขวดน้ำผลไม้, ขวดน้ำสมุนไพร, ขวด...

View Detail

ขวด PP 260 มล., 38 มม. กลมเรียบ

รหัสภาชนะ  • CPP-0.26L-02 ​ปริมาตร (ml.) • 260 น้ำหนักขวด (กรัม) • 25 จำนวนบรรจุ (ใบ/ห่อ)  • 200 วัตถุดิบ • PP-Preform ใสเหมือนขวดPET (บรรจุร้อน/ ทนรีทอร์ท ได้) การใช้...

View Detail

ขวด PET 260 มล., 38 มม.

รหัสภาชนะ • CPP-0.26L-03 ปริมาตร (ml.) • 260 น้ำหนักขวด (กรัม) • 32 จำนวนบรรจุ (ใบ/ห่อ)  • 200 วัตถุดิบ • PETE (PET) การใช้งานขวดพลาสติก • ขวดน้ำ, ขวดเครื่องดื่ม, ขวดน้ำผล...

View Detail

ขวด PET 280 มล., 38 มม.

รหัสภาชนะ • CPP-0.28L-02 ปริมาตร (ml.) • 280 น้ำหนักขวด (กรัม) • 32 จำนวนบรรจุ (ใบ/ห่อ)  • 210 วัตถุดิบ • PETE (PET) การใช้งานขวดพลาสติก • ขวดน้ำ, ขวดเครื่องดื่ม, ขวดน้ำผล...

View Detail

ขวด PP 280 มล., 38 มม. กลมเรียบ

รหัสภาชนะ  • CPP-0.28L-01 ​ปริมาตร (ml.) • 280 น้ำหนักขวด (กรัม) • 25 จำนวนบรรจุ (ใบ/ห่อ)  • 210 วัตถุดิบ • PP-Preform ใสเหมือนขวดPET (บรรจุร้อน/ ทนรีทอร์ท ได้) การใช้...

View Detail

ขวด PP 300 มล., 38 มม. เหลี่ยมร่อง

รหัสภาชนะ • CPP-0.30L-01 ปริมาตร (ml.) • 300 น้ำหนักขวด (กรัม) • 25 จำนวนบรรจุ (ใบ/ห่อ)  • 240 วัตถุดิบ • PP-Preform ใสเหมือนขวด PET(บรรจุร้อน/ ทนรีทอร์ท ได้) การใช้งา...

View Detail

ขวด PP 300 มล., 38 มม. เหลี่ยมเรียบ

รหัสภาชนะ  • CPP-0.30L-02 ปริมาตร (ml.) • 300 น้ำหนักขวด (กรัม) • 25 จำนวนบรรจุ (ใบ/ห่อ) • 240 วัตถุดิบ • PP-Preform ใสเหมือนขวด PET(บรรจุร้อน/ ทนรีทอร์ท ได้) การใช้งา...

View Detail

ขวด PET 300 มล., 38 มม. เหลี่ยมร่อง

รหัสภาชนะ • CPP-0.30L-03 ปริมาตร (ml.) • 300 น้ำหนักขวด (กรัม) • 32 จำนวนบรรจุ (ใบ/ห่อ)  • 240 วัตถุดิบ • PETE (PET) การใช้งานขวดพลาสติก • ขวดน้ำ, ขวดเครื่องดื่ม, ขวด...

View Detail

ขวด PET 300 มล., 38 มม. เหลี่ยมเรียบ

รหัสภาชนะ  • CPP-0.30L-04 ปริมาตร (ml.) • 300 น้ำหนักขวด (กรัม) • 32 จำนวนบรรจุ (ใบ/ห่อ)  • 240 วัตถุดิบ • PETE (PET) การใช้งานขวดพลาสติก • ขวดน้ำ, ขวดเครื่องดื่...

View Detail

ขวดซ้อส 300 มล. PET/1

รหัสภาชนะ • TPS-0.3L-02 ปริมาตร (ml.) • 300 น้ำหนักขวด (กรัม) • 15 จำนวนบรรจุ (ใบ/ห่อ) • 200 วัตถุดิบ • PETE (PET) การใช้งานขวดพลาสติก • ขวดซ้อส, ขวดซีอิ้ว, ขวดน้ำจิ้ม, ขวดน้ำปลา, ขวดน้ำส้มสา...

View Detail

ขวดซ้อส 300 มล. PET/2

รหัสภาชนะ • TPS-0.3L-04 ปริมาตร (ml.) • 300 น้ำหนักขวด (กรัม) • 15 จำนวนบรรจุ (ใบ/ห่อ) • 200 วัตถุดิบ • PETE (PET) การใช้งานขวดพลาสติก • ขวดซ้อส, ขวดซีอิ้ว, ขวดน้ำจิ้ม, ขวดน้ำปลา, ขวดน้ำส้มสา...

View Detail

ขวด PP 300 มล., 30 มม.

รหัสภาชนะ  • TPS-0.30L-03 ปริมาตร (ml.) • 300 น้ำหนักขวด (กรัม) • 16 จำนวนบรรจุ (ใบ/ห่อ) • 190 วัตถุดิบ • HDPP ขวดทนร้อน การใช้งานขวดพลาสติก • ขวดทนร้อน, ขวดบรรจุร้อน, ขวด PP, ขวดเค...

View Detail

ขวดน้ำ 330 มล. PET/1

รหัสภาชนะ • TPS-0.33L-01 ปริมาตร (ml.) • 330 น้ำหนักขวด (กรัม) • 17 จำนวนบรรจุ (ใบ/ห่อ) • 189 วัตถุดิบ • PETE (PET) การใช้งานขวดพลาสติก • ขวดน้ำ, ขวดเครื่องดื่ม, ขวดน้ำผลไม้, ขวดน้ำสมุนไพร, ข...

View Detail

ขวดน้ำ 350 มล. PET/1

รหัสภาชนะ • TPS-0.35L-01 ปริมาตร (ml.) • 350 น้ำหนักขวด (กรัม) • 13 จำนวนบรรจุ (ใบ/ห่อ) • 180 วัตถุดิบ • PETE (PET) การใช้งานขวดพลาสติก • ขวดน้ำ, ขวดเครื่องดื่ม, ขวดน้ำผลไม้, ขวดน้ำสมุนไพร, ข...

View Detail

ขวดน้ำ 350 มล. PET/2

รหัสภาชนะ • TPS-0.35L-02 ปริมาตร (ml.) • 350 น้ำหนักขวด (กรัม) • 17 จำนวนบรรจุ (ใบ/ห่อ) • 180 วัตถุดิบ • PETE (PET) การใช้งานขวดพลาสติก • ขวดน้ำ, ขวดเครื่องดื่ม, ขวดน้ำผลไม้, ขวดน้ำสมุนไพร, ข...

View Detail

ขวดน้ำ 350 มล. PET/3

รหัสภาชนะ • TPS-0.35L-03 ปริมาตร (ml.) • 350 น้ำหนักขวด (กรัม) • 17 จำนวนบรรจุ (ใบ/ห่อ) • 180 วัตถุดิบ • PETE (PET) การใช้งานขวดพลาสติก • ขวดน้ำ, ขวดเครื่องดื่ม, ขวดน้ำผลไม้, ขวดน้ำสมุนไพร, ข...

View Detail

ขวดกลม 500 มล.

รหัสภาชนะ • TPS-0.5L-08 ปริมาตร (ml.) • 500 น้ำหนักขวด (กรัม) • 36 จำนวนบรรจุ (ใบ/ห่อ) • 160 วัตถุดิบ • HDPE (Food grade) การใช้งานขวดพลาสติก • ขวดน้ำมันเครื่อง, ขวดปุ๋ย, ขวดน้ำยาเคมี, ข...

View Detail

ขวดน้ำมัน 500 มล. เหลี่ยม

รหัสภาชนะ • TPS-0.5L-09 ปริมาตร (ml.) • 500 น้ำหนักขวด (กรัม) • 45 จำนวนบรรจุ (ใบ/ห่อ) • 140 วัตถุดิบ • HDPE (Food grade) การใช้งานขวดพลาสติก • ขวดน้ำมันเครื่อง, ขวดปุ๋ย, ขวดน้ำยาเคมี...

View Detail

ขวดน้ำ 500 มล. PET/1 เหลี่ยม

รหัสภาชนะ • TPS-0.5L-10 ปริมาตร (ml.) • 500 น้ำหนักขวด (กรัม) • 17 จำนวนบรรจุ (ใบ/ห่อ) • 230 วัตถุดิบ • PETE (PET) การใช้งานขวดพลาสติก • ขวดน้ำ, ขวดเครื่องดื่ม, ขวดน้ำผลไม้, ขวดน้ำสมุนไพร, ขว...

View Detail

ขวดน้ำ 500 มล. PET/2 กลม

รหัสภาชนะ • TPS-0.5L-11 ปริมาตร (ml.) • 500 น้ำหนักขวด (กรัม) • 17 จำนวนบรรจุ (ใบ/ห่อ) • 230 วัตถุดิบ • PETE (PET) การใช้งานขวดพลาสติก • ขวดน้ำ, ขวดเครื่องดื่ม, ขวดน้ำผลไม้, ขวดน้ำสมุนไพร, ขว...

View Detail

ขวดน้ำ 600 มล. PET/2

รหัสภาชนะ • TPS-0.6L-02 ปริมาตร (ml.) • 600 น้ำหนักขวด (กรัม) • 17 จำนวนบรรจุ (ใบ/ห่อ) • 200 วัตถุดิบ • PETE (PET) การใช้งานขวดพลาสติก • ขวดน้ำ, ขวดเครื่องดื่ม, ขวดน้ำผลไม้, ขวดน้ำสมุนไพร, ขว...

View Detail

ขวดน้ำ 600 มล. PET/3

รหัสภาชนะ • TPS-0.6L-03 ปริมาตร (ml.) • 600 น้ำหนักขวด (กรัม) • 17 จำนวนบรรจุ (ใบ/ห่อ) • 200 วัตถุดิบ • PETE (PET) การใช้งานขวดพลาสติก • ขวดน้ำ, ขวดเครื่องดื่ม, ขวดน้ำผลไม้, ขวดน้ำสมุนไพร, ขว...

View Detail

ขวดฟ๊อกกี้ 600 มล. (PIP)

รหัสภาชนะ • CPP-0.6L-01 ปริมาตร (ml.) • 600 น้ำหนักขวด (กรัม) • 60 จำนวนบรรจุ (ใบ/ห่อ) • 70 วัตถุดิบ • HDPE (Food grade) การใช้งานขวดพลาสติก • ขวดฟ้อกกี้, ขวดสเป...

View Detail

ขวดน้ำ 600 มล. PET/4

รหัสภาชนะ • TPS-0.6L-04 ปริมาตร (ml.) • 600 น้ำหนักขวด (กรัม) • 17 จำนวนบรรจุ (ใบ/ห่อ) • 200 วัตถุดิบ • PETE (PET) การใช้งานขวดพลาสติก • ขวดน้ำ, ขวดเครื่องดื่ม, ขวดน้ำผลไม้, ขวดน้ำสมุนไพร, ขว...

View Detail

ขวดซ้อส 650 มล. PET

รหัสภาชนะ • TPS-0.65L-01 ปริมาตร (ml.) • 650 น้ำหนักขวด (กรัม) • 24 จำนวนบรรจุ (ใบ/ห่อ) • 170 วัตถุดิบ • PETE (PET) การใช้งานขวดพลาสติก • ขวดซ้อส, ขวดซีอิ้ว, ขวดน้ำจิ้ม, ขวดน้ำปลา, ขวดน้ำส้มส...

View Detail

ขวดซ้อส 700 มล. PET/1

รหัสภาชนะ • TPS-0.7L-04 ปริมาตร (ml.) • 700 น้ำหนักขวด (กรัม) • 24 จำนวนบรรจุ (ใบ/ห่อ) • 170 วัตถุดิบ • PETE (PET) การใช้งานขวดพลาสติก • ขวดซ้อส, ขวดซีอิ้ว, ขวดน้ำจิ้ม, ขวดน้ำปลา, ขวดน้ำส้มสา...

View Detail

ขวดซ้อส 700 มล. PET/2

รหัสภาชนะ • TPS-0.7L-05 ปริมาตร (ml.) • 700 น้ำหนักขวด (กรัม) • 24 จำนวนบรรจุ (ใบ/ห่อ) • 170 วัตถุดิบ • PETE (PET) การใช้งานขวดพลาสติก • ขวดซ้อส, ขวดซีอิ้ว, ขวดน้ำจิ้ม, ขวดน้ำปลา, ขวดน้ำส้มสา...

View Detail

ขวดน้ำมัน 700 มล. เหลี่ยม

รหัสภาชนะ • TPS-0.7L-03 ปริมาตร (ml.) • 700 น้ำหนักขวด (กรัม) • 56 จำนวนบรรจุ (ใบ/ห่อ) • 110 วัตถุดิบ • HDPE (Food grade) การใช้งานขวดพลาสติก • ขวดน้ำมันเครื่อง, ขวดน้ำยาเคมี...

View Detail

ขวดน้ำกลั่น/น้ำกรด 700 มล.

รหัสภาชนะ • TPS-0.7L-01 ปริมาตร (ml.) • 700 น้ำหนักขวด (กรัม) • 27 จำนวนบรรจุ (ใบ/ห่อ) • 200 วัตถุดิบ • HDPE (Food grade) การใช้งานขวดพลาสติก • ขวดน้ำกลั่น, ขวดน้ำกรด...

View Detail

ขวดน้ำกลั่น/น้ำกรด 730 มล.

รหัสภาชนะ • TPS-0.73L-01 ปริมาตร (ml.) • 730 น้ำหนักขวด (กรัม) • 24 จำนวนบรรจุ (ใบ/ห่อ) • 200 วัตถุดิบ • HDPE (Food grade) การใช้งานขวดพลาสติก • ขวดน้ำกลั่น, ขวดน้ำกรด...

View Detail

ขวดซ้อส 750 มล. PET/1

รหัสภาชนะ • TPS-0.75L-01 ปริมาตร (ml.) • 750 น้ำหนักขวด (กรัม) • 24 จำนวนบรรจุ (ใบ/ห่อ) • 170 วัตถุดิบ • PETE (PET) การใช้งานขวดพลาสติก • ขวดซ้อส, ขวดซีอิ้ว, ขวดน้ำจิ้ม, ขวดน้ำปลา, ขวดน้ำส้มส...

View Detail

ขวดซ้อส 750 มล. PET/2

รหัสภาชนะ • TPS-0.75L-02 ปริมาตร (ml.) • 750 น้ำหนักขวด (กรัม) • 24 จำนวนบรรจุ (ใบ/ห่อ) • 170 วัตถุดิบ • PETE (PET) การใช้งานขวดพลาสติก • ขวดซ้อส, ขวดซีอิ้ว, ขวดน้ำจิ้ม, ขวดน้ำปลา, ขวดน้ำส้มส...

View Detail

ขวดซ้อส 750 มล. PET/3

รหัสภาชนะ • TPS-0.75L-03 ปริมาตร (ml.) • 750 น้ำหนักขวด (กรัม) • 24 จำนวนบรรจุ (ใบ/ห่อ) • 170 วัตถุดิบ • PETE (PET) การใช้งานขวดพลาสติก • ขวดซ้อส, ขวดซีอิ้ว, ขวดน้ำจิ้ม, ขวดน้ำปลา, ขวดน้ำส้มส...

View Detail

ขวดน้ำกลั่น/น้ำกรด 800 มล.

รหัสภาชนะ • TPS-0.8L-01 ปริมาตร (ml.) • 800 น้ำหนักขวด (กรัม) • 24 จำนวนบรรจุ (ใบ/ห่อ) • 200 วัตถุดิบ • HDPE (Food grade) การใช้งานขวดพลาสติก • ขวดน้ำกลั่น, ขวดน้ำกรด...

View Detail

ขวดน้ำกลั่น/น้ำกรด 850 มล.

รหัสภาชนะ • TPS-0.85L-03 ปริมาตร (ml.) • 850 น้ำหนักขวด (กรัม) • 31 จำนวนบรรจุ (ใบ/ห่อ) • 145 วัตถุดิบ • HDPE (Food grade) การใช้งานขวดพลาสติก • ขวดน้ำกลั่น, ขวดน้ำกรด...

View Detail

ขวดน้ำดื่ม 850 มล./1

รหัสภาชนะ • TPS-0.85L-01 ปริมาตร (ml.) • 850 น้ำหนักขวด (กรัม) • 20 จำนวนบรรจุ (ใบ/ห่อ) • 180 วัตถุดิบ • HDPE (Food grade) การใช้งานขวดพลาสติก • ขวดน้ำ, ขวดเครื่องดื่ม, ขวดน้ำผลไม้,...

View Detail

ขวดน้ำดื่ม 950 มล./1

รหัสภาชนะ • TPS-0.95L-01 ปริมาตร (ml.) • 950 น้ำหนักขวด (กรัม) • 25 จำนวนบรรจุ (ใบ/ห่อ) • 160 วัตถุดิบ • HDPE (Food grade) การใช้งานขวดพลาสติก • ขวดน้ำ, ขวดเครื่องดื่ม, ขวดน้ำผลไม้,...

View Detail

ขวดกลม 1000 มล.

รหัสภาชนะ • TPS-1L-09 ปริมาตร (ml.) • 1000 น้ำหนักขวด (กรัม) • 68 จำนวนบรรจุ (ใบ/ห่อ) • 90 วัตถุดิบ • HDPE (Food grade) การใช้งานขวดพลาสติก • ขวดน้ำมันเครื่อง, ขวดปุ๋ย, ขวดน้ำยาเคมี, ขวด...

View Detail

ขวดน้ำมัน 1000 มล. เหลี่ยม

รหัสภาชนะ • TPS-1L-08 ปริมาตร (ml.) • 1000 น้ำหนักขวด (กรัม) • 73 จำนวนบรรจุ (ใบ/ห่อ) • 88 วัตถุดิบ • HDPE (Food grade) การใช้งานขวดพลาสติก • ขวดน้ำมันเครื่อง, ขวดปุ๋ย, ขวดน้ำยาเคมี...

View Detail

ขวดน้ำมัน 1000 มล. เหลี่ยมหลุมข้าง

รหัสภาชนะ • TPS-1L-11 ปริมาตร (ml.) • 1000 น้ำหนักขวด (กรัม) • 73 จำนวนบรรจุ (ใบ/ห่อ) • 90 วัตถุดิบ • HDPE (Food grade) การใช้งานขวดพลาสติก • ขวดน้ำมันเครื่อง, ขวดปุ๋ย, ขวดน้ำยาเคมี...

View Detail

ขวดน้ำ 1000 มล. PET/1

รหัสภาชนะ • TPS-1L-12 ปริมาตร (ml.) • 1000 น้ำหนักขวด (กรัม) • 33 จำนวนบรรจุ (ใบ/ห่อ) • 150 วัตถุดิบ • PETE (PET) การใช้งานขวดพลาสติก • ขวดน้ำ, ขวดเครื่องดื่ม, ขวดน้ำผลไม้, ขวดน้ำสมุนไพร, ขวด...

View Detail

ขวดน้ำ 1000 มล. PET/2

รหัสภาชนะ • TPS-1L-13 ปริมาตร (ml.) • 1000 น้ำหนักขวด (กรัม) • 33 จำนวนบรรจุ (ใบ/ห่อ) • 150 วัตถุดิบ • PETE (PET) การใช้งานขวดพลาสติก • ขวดน้ำ, ขวดเครื่องดื่ม, ขวดน้ำผลไม้, ขวดน้ำสมุนไพร, ขวด...

View Detail

ขวด PET 1000 มล. เหลี่ยม (JM)

รหัสภาชนะ • 1T-1.000L-01 ปริมาตร (ml.) • 1000 น้ำหนักขวด (กรัม) • 70 จำนวนบรรจุ (ใบ/ห่อ) • 56 วัตถุดิบ • PETE (PET) การใช้งานขวดพลาสติก • ขวดน้ำมันมะพร้าว, ขวดแชมพู, ขวดเครื่องสำอาง, ขวดสบู่อ...

View Detail

ขวดน้ำกลั่น/น้ำกรด 1170 มล.

รหัสภาชนะ • TPS-1.17L-01 ปริมาตร (ml.) • 1170 น้ำหนักขวด (กรัม) • 30 จำนวนบรรจุ (ใบ/ห่อ) • 145 วัตถุดิบ • HDPE (Food grade) การใช้งานขวดพลาสติก • ขวดน้ำกลั่น, ขวดน้ำกรด...

View Detail

ขวดน้ำ 1500 มล. PET/1

รหัสภาชนะ • TPS-1.5L-01 ปริมาตร (ml.) • 1500 น้ำหนักขวด (กรัม) • 33 จำนวนบรรจุ (ใบ/ห่อ) • 113 วัตถุดิบ • PETE (PET) การใช้งานขวดพลาสติก • ขวดน้ำ, ขวดเครื่องดื่ม, ขวดน้ำผลไม้, ขวดน้ำสมุนไพร, ข...

View Detail

ขวดน้ำ 1500 มล. PET/2

รหัสภาชนะ • TPS-1.5L-02 ปริมาตร (ml.) • 1500 น้ำหนักขวด (กรัม) • 33 จำนวนบรรจุ (ใบ/ห่อ) • 113 วัตถุดิบ • PETE (PET) การใช้งานขวดพลาสติก • ขวดน้ำ, ขวดเครื่องดื่ม, ขวดน้ำผลไม้, ขวดน้ำสมุนไพร, ข...

View Detail

ขวดน้ำกลั่น/น้ำกรด 1600 มล.

รหัสภาชนะ • TPS-1.6L-01 ปริมาตร (ml.) • 1600 น้ำหนักขวด (กรัม) • 40 จำนวนบรรจุ (ใบ/ห่อ) • 100 วัตถุดิบ • HDPE (Food grade) การใช้งานขวดพลาสติก • ขวดน้ำกลั่น, ขวดน้ำกรด...

View Detail
widget