• 99/88 หมู่ 1 ซ.ม่วงสกุล 2
    ถนนเลียบคลองสี่วาพาสวัสดิ์

  • ตำบลนาดี อำเภอเมือง สมุทรสาคร 74000

สินค้า แกลลอน

แกลลอน 1 ลิตร เหลี่ยมสูง (TPS)

รหัสภาชนะ • TPS-1.0L-16 ปริมาตร (ml.) • 1000 น้ำหนักขวด (กรัม) • 64 จำนวนบรรจุ (ใบ/ห่อ) • 72 วัตถุดิบ • HDPE (Food grade) การใช้งานขวดพลาสติก • ขวดซ้อส, ขวดซีอิ้...

View Detail

แกลลอน 1 ลิตร เหลี่ยม (CPP)

รหัสภาชนะ • CPP-1L-01 ปริมาตร (ml.) • 1000 น้ำหนักขวด (กรัม) • 64 จำนวนบรรจุ (ใบ/ห่อ) • 64 วัตถุดิบ • HDPE (Food grade) การใช้งานขวดพลาสติก • ขวดซ้อส, ขวดซีอิ้ว,...

View Detail

แกลลอน 1 ลิตร เหลี่ยม (CPP) ฝาปั้ม

รหัสภาชนะ • CPP-1L-03 ปริมาตร (ml.) • 1000 น้ำหนักขวด (กรัม) • 64 จำนวนบรรจุ (ใบ/ห่อ) • 64 วัตถุดิบ • HDPE (Food grade) การใช้งานขวดพลาสติก • ขวดซ้อส, ขวดซีอิ้ว,...

View Detail

แกลลอน 2 ลิตร (NP)

รหัสภาชนะ • CPP-2L-01 ปริมาตร (ml.) • 2000 น้ำหนักขวด (กรัม) • 64 จำนวนบรรจุ (ใบ/ห่อ) • 60 วัตถุดิบ • HDPE (Food grade) การใช้งานขวดพลาสติก • ขวดน้ำ, ขวดเครื่องดื่ม, ขวดน้ำผลไม้, ขว...

View Detail

แกลลอน 3 ลิตร เหลี่ยม (PT)

รหัสภาชนะ • TPS-3L-03 ปริมาตร (ml.) • 3000 น้ำหนักขวด (กรัม) • 145 จำนวนบรรจุ (ใบ/ห่อ) • 30 วัตถุดิบ • HDPE (Food grade) การใช้งานขวดพลาสติก •  ขวดเครื่องดื่ม, ข...

View Detail

แกลลอน 3 ลิตร มน (YM)

รหัสภาชนะ • TPS-3L-01 ปริมาตร (ml.) • 3000 น้ำหนักขวด (กรัม) • 160 จำนวนบรรจุ (ใบ/ห่อ) • 24 วัตถุดิบ • HDPE (Food grade) การใช้งานขวดพลาสติก •  ขวดเครื่องดื่ม, ข...

View Detail

แกลลอน 3.8 ลิตร กลม

รหัสภาชนะ • TPS-3.8L-01 ปริมาตร (ml.) • 3800 น้ำหนักขวด (กรัม) • 145 จำนวนบรรจุ (ใบ/ห่อ) • 28 วัตถุดิบ • HDPE (Food grade) การใช้งานขวดพลาสติก • ขวดน้ำยาเช็ดกระจ...

View Detail

แกลลอน 4 ลิตร (AG)

รหัสภาชนะ • AGP-4L-01 ปริมาตร (ml.) • 4000 น้ำหนักขวด (กรัม) • 210 จำนวนบรรจุ (ใบ/ห่อ) • 26 วัตถุดิบ • HDPE (Food grade) การใช้งานขวดพลาสติก • ขวดน้ำยาเช็ดกระจก,...

View Detail

แกลลอนซ้อส 4.5 ลิตร / 1 เหลี่ยม

รหัสภาชนะ • TPS-4.5L-01 ปริมาตร (ml.) • 4500 น้ำหนักขวด (กรัม) • 195 จำนวนบรรจุ (ใบ/ห่อ) • 25 วัตถุดิบ • HDPE (Food grade) การใช้งานขวดพลาสติก • ขวดซ้อส, ขวดซีอิ...

View Detail

แกลลอนซ้อส 4.5 ลิตร / 2 แบน

รหัสภาชนะ • TPS-4.5L-02 ปริมาตร (ml.) • 4500 น้ำหนักขวด (กรัม) • 195 จำนวนบรรจุ (ใบ/ห่อ) • 28 วัตถุดิบ • HDPE (Food grade) การใช้งานขวดพลาสติก • ขวดซ้อส, ขวดซีอิ...

View Detail

แกลลอนซ้อส 4.5 ลิตร / 3 ร่อง

รหัสภาชนะ • TPS-4.5L-03 ปริมาตร (ml.) • 4500 น้ำหนักขวด (กรัม) • 195 จำนวนบรรจุ (ใบ/ห่อ) • 24 วัตถุดิบ • HDPE (Food grade) การใช้งานขวดพลาสติก • ขวดซ้อส, ขวดซีอิ...

View Detail

แกลลอน 4.5 ลิตร (NC)

รหัสภาชนะ • TPS-4.5L-06 ปริมาตร (ml.) • 4500 น้ำหนักขวด (กรัม) • 170 จำนวนบรรจุ (ใบ/ห่อ) • 25 วัตถุดิบ • HDPE (Food grade) การใช้งานขวดพลาสติก • ขวดซ้อส, ขวดซีอิ...

View Detail

แกลลอน 5 ลิตร (CM)

รหัสภาชนะ • TPS-5L-100 ปริมาตร (ml.) • 5000 น้ำหนักขวด (กรัม) • 185 จำนวนบรรจุ (ใบ/ห่อ) • 25 วัตถุดิบ • HDPE (Food grade) การใช้งานขวดพลาสติก • ขวดซ้อส, ขวดซีอิ้ว, ขว...

View Detail

แกลลอน 5 ลิตร (YM)

รหัสภาชนะ • TPS-5L-06 ปริมาตร (ml.) • 5000 น้ำหนักขวด (กรัม) • 215 จำนวนบรรจุ (ใบ/ห่อ) • 25 วัตถุดิบ • HDPE (Food grade) การใช้งานขวดพลาสติก • ขวดซ้อส, ขวดซีอิ้ว, ขวดน้ำจิ...

View Detail
widget