• 99/88 หมู่ 1 ซ.ม่วงสกุล 2
    ถนนเลียบคลองสี่วาพาสวัสดิ์

  • ตำบลนาดี อำเภอเมือง สมุทรสาคร 74000

สินค้า กระปุก

กระปุก 0.24 กก.

รหัสภาชนะ • TPS-0.24Kg-01 ปริมาตร (ml.) • 240 น้ำหนักขวด (กรัม) • 25 จำนวนบรรจุ (ใบ/ห่อ) • 200 วัตถุดิบ • HDPE (Food grade) การใช้งานกระปุกพลาสติก • กระปุกยา, กระปุกอาหารเสริม,...

View Detail

กระปุก 0.5 กก.

รหัสภาชนะ • TPS-0.5Kg-01 ปริมาตร (ml.) • 500 น้ำหนักขวด (กรัม) • 45 จำนวนบรรจุ (ใบ/ห่อ) • 90 วัตถุดิบ • HDPE (Food grade) การใช้งานกระปุกพลาสติก • กระปุกยา, กระป...

View Detail

กระปุก 1 กก.

รหัสภาชนะ • TPS-1KG-01 ปริมาตร (ml.) • 1000 น้ำหนักขวด (กรัม) • 78 จำนวนบรรจุ (ใบ/ห่อ) • 60 วัตถุดิบ • HDPE (Food grade) การใช้งานกระปุกพลาสติก • กระปุกยา, กระปุ...

View Detail

กระปุก 1 กก. ฝาหูหิ้ว

รหัสภาชนะ • TPS-1KG-02 ปริมาตร (ml.) • 1000 น้ำหนักขวด (กรัม) • 55 / ฝา 31.5 กรัม จำนวนบรรจุ (ใบ/ห่อ) • 72 วัตถุดิบ • HDPE (Food grade) การใช้งานกระปุกพลาสติก • กระปุกยา, ...

View Detail

กระปุก 2 กก.

รหัสภาชนะ • TPS-2KG-01 ปริมาตร (ml.) • 2000 น้ำหนักขวด (กรัม) • 150 จำนวนบรรจุ (ใบ/ห่อ) • 40 วัตถุดิบ • HDPE (Food grade) การใช้งานกระปุกพลาสติก • กระปุกยา, กระป...

View Detail
widget