• 99/88 หมู่ 1 ซ.ม่วงสกุล 2
    ถนนเลียบคลองสี่วาพาสวัสดิ์

  • ตำบลนาดี อำเภอเมือง สมุทรสาคร 74000

ChinoPlasPack ขวดพลาสติก


"
Your Partner in Plastic Packaging"


บริษัท ชิโนพลาสแพ็ก จำกัด
ผู้ผลิตและให้คำปรึกษาบรรจุภัณฑ์พลาสติกแบบครบวงจรด้วยมาตรฐานระบบ ISO 9001:2015

สินค้าที่หลากหลาย เช่น ภาชนะสำหรับน้ำยาเอนกประสงค์, แอลกอฮอลล์, เคมีภัณฑ์ต่าง ๆ, เวชภัณฑ์เครื่องสำอาง และอื่นๆ

บริการนำเข้าและจัดหา ฝาสเปร์ย, ฝาปั๊ม และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบรรจุภัณฑ์

นโยบายคุณภาพ
บริการครบเรื่องบรรจุภัณฑ์แบบมืออาชีพ สินค้าคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อความพึงพอใจของลูกค้าสูงสุด และปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

 

สินค้าของเรา 

รหัสภาชนะ • CPP-0.20L-03 ปริมาตร (ml.) 200 น้ำหนักขวด (กรัม) • 26 จำนวนบรรจุ (ใบ/ห่อ) • 200 วัตถุดิบ • PETE (PET) (Food grade) การใช้งานขวดพลาสติก • ขวดยา, ขวดอาหารเสริม...

รหัสภาชนะ • CPP-0.20L-02 ปริมาตร (ml.) • 200 น้ำหนักขวด (กรัม) • 25 จำนวนบรรจุ (ใบ/ห่อ) • 221 วัตถุดิบ • PP-Preform (บรรจุร้อน / รีทอร์ท ได้) (Food grade) การใช้งานขวดพลาสต...

รหัสภาชนะ • CPP-0.26L-03 ปริมาตร (ml.) • 260 น้ำหนักขวด (กรัม) • 32 จำนวนบรรจุ (ใบ/ห่อ)  • 200 วัตถุดิบ • PETE (PET) การใช้งานขวดพลาสติก • ขวดน้ำ, ขวดเครื่องดื่ม, ขวดน้ำผล...

รหัสภาชนะ • CPP-0.28L-02 ปริมาตร (ml.) • 280 น้ำหนักขวด (กรัม) • 32 จำนวนบรรจุ (ใบ/ห่อ)  • 210 วัตถุดิบ • PETE (PET) การใช้งานขวดพลาสติก • ขวดน้ำ, ขวดเครื่องดื่ม, ขวดน้ำผล...

รหัสภาชนะ • CPP-0.30L-01 ปริมาตร (ml.) • 300 น้ำหนักขวด (กรัม) • 25 จำนวนบรรจุ (ใบ/ห่อ)  • 240 วัตถุดิบ • PP-Preform ใสเหมือนขวด PET(บรรจุร้อน/ ทนรีทอร์ท ได้) การใช้งา...

รหัสภาชนะ • TPS-3L-03 ปริมาตร (ml.) • 3000 น้ำหนักขวด (กรัม) • 145 จำนวนบรรจุ (ใบ/ห่อ) • 30 วัตถุดิบ • HDPE (Food grade) การใช้งานขวดพลาสติก •  ขวดเครื่องดื่ม, ข...

รหัสภาชนะ • TPS-5L-100 ปริมาตร (ml.) • 5000 น้ำหนักขวด (กรัม) • 185 จำนวนบรรจุ (ใบ/ห่อ) • 25 วัตถุดิบ • HDPE (Food grade) การใช้งานขวดพลาสติก • ขวดซ้อส, ขวดซีอิ้ว, ขว...

รหัสภาชนะ • TPS-18L-01 ปริมาตร (ml.) • 18 L น้ำหนักขวด (กรัม) • 960 จำนวนบรรจุ (ใบ/ห่อ) • 4 วัตถุดิบ • HDPE (Food grade) การใช้งานถังพลาสติก • ถังน้ำมัน, ถังน้ำมันเครื่อง, ถังน...

รหัสภาชนะ • TPS-2KG-01 ปริมาตร (ml.) • 2000 น้ำหนักขวด (กรัม) • 150 จำนวนบรรจุ (ใบ/ห่อ) • 40 วัตถุดิบ • HDPE (Food grade) การใช้งานกระปุกพลาสติก • กระปุกยา, กระป...

บริการของเรา 

 

ผลงานของเรา 

ผลงาน

ข่าวและกิจกรรม 

ข่าวและกิจกรรมต่างๆ

ลูกค้าของเรา

ลูกค้า

widget