• 99/88 หมู่ 1 ซ.ม่วงสกุล 2
    ถนนเลียบคลองสี่วาพาสวัสดิ์

  • ตำบลนาดี อำเภอเมือง สมุทรสาคร 74000

ตรวจสอบคุณภาพ

ตรวจสอบคุณภาพ: เราควบคุมคุณภาพทุกขั้นตอน โดยใช้มาตรฐานตามการรับรองระบบ ISO 9001:2015 โดยมีรายละเอียดดังนี้
 
รับเข้าวัตถุดิบ: เม็ดพลาสติก, แม่สี ต้องเป็นเม็ดใหม่ เกรด A และมีคุณภาพตามเกณฑ์ที่กำหนด
งานระหว่างผลิต: สินค้าที่ผลิตต้องมีขนาด, น้ำหนัก, สี ตามที่สเป็คกำหนด และมีทดสอบการใช้งานเรื่อง เช่น การหมุนฝา, การรั่วซึม, การตกแตก เป็นต้น  
สินค้าสำเร็จรูป: สินค้าที่มีการสกรีนสี หรือมีขั้นตอนการติดฉลาก ว่าฉลากถูกต้องตามเกณฑ์ที่กำหนด
ก่อนจัดส่งสินค้า: ตรวจสอบสินค้าที่อยู่ในหีบห่ออีกครั้งก่อนการจัดส่ง

Share this post


widget